نمایش نوار ابزار

لیست مشتریان

فهرست برخی از اروگانها و شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم :

لبنیات جاموس اهواز

لبنیات قزوین

فرآورده های لبنی دهکده زاهدان

فرآورده های لبنی شبنم سراب

لبنیات کندیمیز

لبنیات برکت

لبنیات پرشنگ آرام سقز

فرآورده های لبنی خاتون

فرآورده های لبنی گل صباح

فرآورده های لبنی مانیزان

بهفام پروتئین سهند

پیمانکاران شرکت لبنی پگاه

پیمانکاران شرکت لبنی پاک

پیمانکاران شرکت لبنی میهن

بستنی پرستوک گرگان

بستنی اطمینان

بستنی روناک تبریز

بستنی .ی کی گنبد

بستنی دوستی تبریز

شرکت تعاونی فرآورده های لبنی نوشهر

بستنی مهر

بستنی ستاره طلایی گلستان

بسته بندی فرآورده های گوشتی سپید پرغرب

شرکت وسترن

موسسه عمران ساحل ( قرارگاه خاتم النبیاء )

تعاونی شیلات خوزستان

شیلان بندرعباس

شیلات چابهار

صید ماهی سد ارس

شرکت تعاونی داروسازی بهستان پخش

بهستان دارو ( آبان پایه، آپکو )

روناک دارو

ناوگان زنجیره سرد

آلاله الوند نمونه

تیگو ( کشت و صنعت تروند )

غذای آماده ناملی

بشارت

آرشاک

رسد گشتر ایرانیان

ایایل صنعت

دیدگاه ها