نمایش نوار ابزار
دسته: سردخانه ثابت
سردخانه ثابت زیر صفر

سردخانه ثابت زیر صفر

سردخانه زیر صفر را سردخانه انجماد مینامند. در سردخانه زیر صفر، محصول منجمد و در دمای ما بین ۱۲- تا ۲۳- درجه سانتیگراد نگهداری میشود (سردخانه زیر صفر با دمای ۱۸۸ بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد) محصولات قابل نگهداری در سردخانه…